Login
Usename  :
Password :

Results
Follow us on


 

CET 2017 Results
Akash Thirani
Gurudatta Kakde
Harsh Vajani
Rohan Deshpande  
Satyam Mishra
Shahbaaz Khan
Sumeet Patil
Swapnil Borse
CET 2018 Results 
Mandar Patil
Priya Jain
Swapnil Gawade
Nikhil Bidkar
Omkar Rudrawar
Ishita Sethia
Onkar Kakad 
Shubham Maheshwari

CET 2018 students in JBIMS

Mandar Patil

Priya Jain

Swapnil Gawade

Nikhil Bidkar

Omkar Rudrawar

Ishita Sethia

Onkar Kakad 

Shubham Maheshwari

 

CET 2017 students in JBIMS

Akash Thirani

Gurudatta Kakde

Harsh Vajani

Rohan Deshpande  

Satyam Mishra

Shahbaaz Khan

Sumeet Patil

Swapnil Borse

 

CET/CMAT 2015 students in JBIMS

Sanket  Kothari  
Jayesh Borge 
Saloni Shah 
Mehul Yadav 
Swapnil Deotale 
Rohan Pathak 
Ajit Singh 
Twinkle Singhama 
Vishal Bobade 
Suresh Kenkre 
Dhananjay D 
Kajal B 
Sangharsh  Bhondekar 
Suresh Kenkre –  Msc. finance
Natasha Agarwal –  Msc. finance
Bhushan Patil – - Msc. finance

CMAT 2012 students in JBIMS

Abhinav D
Rohan P
Rajdeep M
Apurva S
Priyanka P
Vibhuti M
Mahesh G
Kiran K
Chetan T
Chetan M
Sunil W
Swapnil G
Kulraj T
Harshwarshan C
Vivek Y
Manish G
Rohan T
Sujitkumar
Ashwini K
Tilak S
Aditya I
Hardik S
Huma S


CET 2011 students in JBIMS

Ajinkya K
Akshay P
Ankit A
Anoop K
Dipali P
Dipesh G
Gautam I
Janardan W
Kamlesh A
Mandar S
Omkar M
Pramod H
Rakesh B
Rohan A
Roshan D
Sagar P
Sai G
Swanand R
Vishal Y


CET 2010 students in JBIMS

2nd Rank: Vaibhav Shinde – 206/240.

4th Rank: Nikhil John – 202/240

Abhay S
Ankush G
Anmol R
Dhummas M
Harish G
Harshul S
Isita S
Kapindra C
Kush T
Melwyn M
Mukund T
Naresh S
Nikhil J
Ninand D
Pavan W
Radhika A
Rakesh T
Sanket K
Shashank T
Sonali B
Tejesh N
Tushar S.
Vaibhav S 


CET 2009 students in JBIMS

Akash T.
Amrita D.
Aneesha P.
Anis M.
Anuya K.
Bhushan C.
Dishant S.
Gouri P.
Harsha U.
Harshil V.
Mahesh M.
Mangesh P.
Mansi M.
Mitesh T.
Prasad S.
Praveen P.
Rahul B.
Rahul S.
Rohit B.
Rohit G.
Saurabh S.
Shantanu R.
Shrikant G.
Snehal B.
Snehal M.
Udayant K.
Varun V. 

 

CET 2008 students in JBIMS

Aniket F.

Ashmant T.

Bhupendra V.
Bijoy S.
Hemant B.
Nayan N.
Neerav M.
Nidhi F.
Pratik B.
Rahul L.
Rajan C.
Sagar W.
Siddhesh J.
Sushant P.
Swapnil P.
Kunal P.